Manifest: ARTISTES LOCALS ALS FESTIVALS SUBVENCIONATS: SI A EL PREDICADOR JJ BOLTON GOSPEL PUNK AL PORTA FERRADA

A moltes ciutats hi ha festivals de música, i aquestes ciutats inverteixen diners públics en aquests festivals.¿Com pot ser que els departaments de cultura d’aquests Ajuntaments, no es preocupin de que els artistes locals participin en aquests events, com a manera de promocionar aquests artistes? Sembla que hi hagi una carrera en els festivals per veure qui porta l‘artista més internacional i mediàtica, però no aprofiten aquesta plataforma per ensenyar el producte interior artístic brut, que són els artistes locals. Cada concert d’aquest tipus, la part o la totalitat del qual sigui financiat amb diner públic, ha de tenir de teloner un artista local.

www.gospepunk.band
www.youtube.com/predicadorjjbolton.com

(Si estás de acuerdo, escribe al departamento de cultura del Ajuntament de Sant Feliu de Guixols solicitándolo, adjuntándole el manifiesto a: cultura@guixols.cat . Os dejamos el Manifiesto en dos idiomas. (Si eres artista, aprovéchalo tanto el manifiesto como la campaña para tu localidad)

Manifiesto: !Si a ARTISTAS LOCALES EN LOS FESTIVALES SUBVENCIONADOS: SI EL PREDICADOR JJ BOLTON & GOSPEL PUNK AL PORTA FERRADA

En muchas ciudades hay festivales de música, y éstas invierten dinero público en ellos, ¿cómo es que los departamentos de cultura de estos Ayuntamientos, no se preocupan de que los artistas locales participen en estos eventos, como manera de promocionar a éstos artistas?. Hay una carrera en los Festivales para ver quién trae el artista más internacional y mediático, pero no aprovechan esa plataforma para enseñar el producto interior artístico bruto, que son los artistas locales. Cada concierto de este tipo, que parte del cual sea financiado con dinero público, ha de tener como entrada o telonero del mismo un artista local.

www.gospepunk.band
www.youtube.com/predicadorjjbolton.com

Entradas recomendadas

Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!


Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.